சனி, 8 ஜனவரி, 2011

உணவிலே பல தேசியம் (கொடி) தெரியுதே!


இரும்பில் மட்டும் தான் இதயம் முளைக்குமா என்ன? உண்ணும் உணவுகளிலிருந்தே அந்தந்த நாட்டின் தேசியக் கொடிகளைக் காண்பிப்போமுல்ல!   இந்த வண்ணப்பட விருந்தினை மின் - அஞ்சல் மூலம் எமக்களித்த நண்பர் திரு. ஜோசப் தமிழ்செல்வன் அவர்களுக்கு நன்றி!Download As PDF

கருத்துகள் இல்லை: